צהלה
   :

אודות הוועד

ועד אגודת צהלה הינו ועד הנבחר בבחירות הנערכות אחת לשנה, ומונה 11 חברים נבחרים. החברים הינם מתנדבים, אשר נטלו על עצמם לתרום מזמנם ומכישוריהם לטובת ענייני השכונה וקידום צרכיה וצרכי כל תושביה.

 

חברי ועד האגודה שנבחרו באסיפה הכללית השנתית מיום 16/06/2013  ובאסיפה הכללית מיום 8/07/2014 הינם:

 

   

  

1.    רותי הרציקוביץ

2.     שירה אשנר

3.     טלי פיין

4.  קובי יצחקי

5.  תמרה שוגר

6.   אלון פרחי

7.      רם חזקיה

8.      דבי זילברשטיין

9.   דפנה פושינסקי

10.   ליאור שפירא

11.   שירה מרגלית

 

הוועד מחלק את תחומי פעילותו בפעולת ועדות משנה אשר הינן:

 

יו"ר הועד - רותי הרציקוביץ

יו"ר ועדת כספים, תקציב והשקעות – אלון פרחי

יו"ר ועדת מרכז מסחרי – תמרה שוגר

יו"ר ועדת שפ"ש תכנון ובנייה – רותי הרציקוביץ

יו"ר קשרי קהילה ומוסדות - שירה מרגלית

יו"ר ועדת ביטחון ובטיחות – קובי יצחקי 

יו"ר צוות פרויקט בית הכנסת -  אלון פרחי

חברי ועדת ביקורת שנבחרו באסיפה הכללית השנתית מיום 8/07/2014 הינם:

דבי חפץ

עובדיה חממה

אבי יעקבי

מזכיר האגודה - ברכה אלבלך.

 נציגי האגודה להנהלת מועדון הספורט: רוני ארזי, ליאור שפירא, תמרה שוגר, שירה אשנר, דפנה פושינסקי.

לאגודה מניית הצבעה במועדון הספורט "צהלה". מניית ההצבעה מקנה לאגודת צהלה את מספר הקולות השווה לסך כל המניות המוצאות שהונפקו במועדון הספורט בע"מ.

האגודה שולחת להנהלת מועדון הספורט חמישה דירקטורים (מתוך תשעה).

הדפסשלח לחבר