צהלה
   :

תוספת להודעה על זימון אסיפה כללית של האגודה

יום ג' 21.6.2011
בשעה 19:30
במועדון ספורט צהלה

2 יוני 2011

תוספת להודעה על זימון אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה כי באסיפה הכללית
שזומנה ליום ג' 21.6.2011  י"ט בסיוון תשע"א

במועדון ספורט צהלה, רח' אבנר 1.


ידון נושא נוסף על הנושאים שצוינו בסדר היום בהזמנה המקורית,
וזאת לבקשת ועדת הביקורת של האגודה

 

 

נושא נוסף על סדר היום:

הצורך בהתקדמות בפרוייקט הביטחון בצהלה מעבר לשלב הנוכחי.

 

יתר כל הנושאים, העניינים וסדר היום שצוינו בהזמנה המקורית, נותרים על כנם וידונו באסיפה.

                                                                          בברכה,

 

                                                               אורי הורנשטיין - יו"ר

                                                                   בשם ועד האגודה

 

 

 

הדפסשלח לחבר